Szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać ze szkoleń?

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa ), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Co podlega finansowaniu?

Szkolenia dla pracodawcy lub jego pracowników:

– dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia

– dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

(jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)

ILE OTRZYMAM DOFINASOWANIA NA SZKOLENIE?

 • Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi do 14 000 zł.

KROK PO KROKU :

 1. Udaj się do Działu Szkoleń lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy.
 2. Podaj urzędnikom dane firmy (PATRYCJA ZIELIŃSKA LASHES & BROWS ul. SŁOWICZA 17/1, 02-170 Warszawa, NIP: 5222313274, tel. 508 432 032) jako ośrodka szkoleniowego, z którego usług chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00007/2019
 3. Skontaktuj się z nami:
  Telefonicznie: 508 432 032
  Mailowo: szkolenia@patrycjazielinska.pl
  Wypełnimy wszystkie niezbędne dokumenty, które musi wypełnić instytucja szkoleniowa.
 4. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).